Ungefär tio medlemmar av Researchers' Desk samlades för en bild under en klimatdemonstration i Stockholm. De flesta av dem bar blåa T-tröjor.

Researchers Desk

En ideell organisation och plattform för dialog mellan forskare och civilsamhället, pedagoger och beslutsfattare angående den pågående klimat- och biodiversitetskrisen.

Vi startade Researchers' Desk som svar på uppmaningen från barn och ungdomar världen över som sade "lyssna på forskarna". Vårt mål är att sprida kunskap till allmänheten om den klimat- och biodiversitetskrisen. Researchers' Desk samlar forskare och andra experter från Sverige och utomlands. Våra forskare har specialistkunskaper om klimat och andra hållbarhetsrelaterade frågor. Med tonvikt på ömsesidig tillit och respekt strävar vi efter att presentera den senaste forskningen om klimatförändringar och dess allvarliga konsekvenser på ett tillgängligt och tydligt sätt.

Forskare

De flesta av våra forskare arbetar vid ledande svenska universitet. Deras expertis omfattar flera discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Genom att samarbeta med experter utanför akademin ges våra forskare den tvärvetenskapliga perspektiv som är avgörande för att ta itu med den pågående klimat- och biologiska mångfaldskrisen.

Reseachers' Desk member, Iain Pitcairn, collecting samples for research on the climate of the past.
Vi är inte bara forskare. Vi är också vanliga människor. Många av oss har barn, och vi är djupt oroade över klimatförändringarna. Och vår oro är baserad på vetenskap.
Alasdair Skelton, Professor i Geokemi och Petrologi och Ordförande för Researchers' Desk

Resurser

Inspelade föreläsningar och tal, rapporter, rekommenderade länkar samt läsmaterial med massor av expertkunskap om klimat och biologisk mångfald.

Föreläsningar

Inspelningar av våra föreläsningar och tal. Hör finns fler än 100 föreläsningar där expertis om klimatet och biologisk mångfald delas på ett tillgängligt och tydligt sätt. En riktig skattkista!

Rapporter

Rapporter skrivna av våra medlemmar som kommunicerar expertkunskap om klimat och biologisk mångfald till olika målgrupper.

Blogg

Några reflektioner om klimat och biologisk mångfald på engelska eller svenska, delade av våra medlemmar.