Reseachers' Desk member, Iain Pitcairn, collecting samples for research on the climate of the past.

Forskare

De flesta av våra forskare arbetar vid ledande svenska universitet. Deras expertis omfattar flera discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Genom att samarbeta med experter utanför akademin ges våra forskare den tvärvetenskapliga perspektiv som är avgörande för att ta itu med den pågående klimat- och biologiska mångfaldskrisen.