2019 © Jana Eriksson

Länkar

Länkar till andra organisationer och andra resurser rekommenderade av våra medlemmar.

Organisationer

Fridays for Future

Researchers desk är ett svar på ungdomsorganisationen Fridays for Futures uppmaning till världens vuxna att vara deras hopp.

The Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)

IPCC granskar och kommunicerar kunskapsläget om klimatförändringar i sina bedömningsrapporter.

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

IPBES är motsvarigheten till IPCC för biologisk mångfald.

Conference of the Parties (COP)

COP är den högsta beslutande organet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Den samlas årligen för att förhandla om åtgärder mot klimatförändringar. Det är organisationen bakom Parisavtalet.

Resurser

Carbon Brief

Välskriven och faktagranskad: någorlunda tillgänglig kunskap om klimat, klimatförändringar och klimataktion.

NASA

Välskriven och faktagranskad: Mycket tillgänglig kunskap om klimatförändringar.

Our World in Data

Enastående resurs med öppen tillgång till data om koldioxid och växthusgasutsläpp.