Böcker & Litteratur

Böcker och litteratur om klimat och biologisk mångfald som rekommenderas av våra medlemmar.

Böcker

Under the Sky We Make av Kimberly Nicholas (2021).

“It’s warming. It’s us. We’re sure. It’s bad. We can fix it.” – Med fokus på lösningar gör Kimberly Nicholas klimatvetenskapen tillgänglig för alla.

What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming av Per Espen Stokes (2015)

“Distance. Doom. Dissonance. Denial. Identity ” – Per Espen Stokes utforskar de fem främsta hindren för klimataktion och hur man övervinner dem.

Litteratur

On the Influence of Carboncic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground av Svante Arrhenius (1896)

I den här artikeln gör Svante Arrhenius inte bara den första uppskattningen av klimatkänslighet (ett mått på hur mycket jordens temperatur kommer att stiga med en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt), utan också den fösta kvantifieringen av effekten av förbränning av fossila bränslen på jordens klimat.

The Concentration and Isotopic Abundances of Carbon Dioxide in the Atmosphere av Charles Keeling (1960)

I den här artikeln rapporterar Charles Keeling om sina fynd från mätningarna av mängden koldioxid i atmosfären på Mauna Loa. Han finner att "[mängden koldioxid i atmosfären förändras med årstiderna; När data sträcker sig längre än ett år är genomsnitten för det andra året högre än för det första året." Detta var det första beviset på ökningen av CO2 i luften (den "hockeyklubban")