Swemissions

Researchers’ Desk medlemmar har gjort analyser av de svenska politiska partiernas klimatambitioner och planer inför valet 2022. Tre rapporter ingår i denna samling:

Researchers’ Desk members have conducted analyses of the Swedish political parties’ climate ambitions and plans before the 2022 election. Three reports are included in this collection:

1. Analys av sju riksdagspartiers klimatpolitik utförd av klimat- och omställningsforskare av Kimberly Nicholas, Maria Wolrath Söderberg, Jessika Luth Richter, Svetlana Gross, Erik Pihl, Åsa Kasimir, Wim Carton, Thomas Hahn, och Alasdair Skelton. (sammanfattningen finns här)

2. Mål för territoriella utsläpp Carbon Budgets av Alasdair Skelton, Paul Glantz, och Kimberly Nicholas (på Engelska).

3. Mål för LULUCF-sektorn av Erik Pihl, Åsa Kasimir, och Peter Roberntz.