This is Researchers’ Desk

Researchers' Desk at FFF Global Strike For Future Sep 2019
Researchers’ Desk at FFF Global Strike For Future Sep 2019

WE ARE RESEARCHERS’ DESK

A non-profit organisation and platform for dialogue between researchers/experts and civil society, schools, and decision-makers regarding the current climate and sustainability crisis. We enable this dialogue through a diversity of activities and projects.

We started Researchers’ Desk in response to the call by Greta Thunberg and other youth on school strike who said “listen to the scientists.” We wanted to be available and contribute our views as researchers.

Our goal is to spread knowledge to the public about our sustainability and climate crisis with the help of the most knowledgeable we have in society – researchers!

Researchers’ Desk brings together about one hundred of Sweden’s leading climate (& related) researchers and experts. Based on concepts such as respect and understanding, they present the latest research on climate change and its serious consequences in an accessible and clear way.

“Finally, and most importantly. We are not just scientists, we are also ordinary people. Many of us have children, and we are deeply concerned about climate change. And our concerns are based on science” / Alasdair Skelton

VI ÄR RESEARCHERS’ DESK

Researchers’ Desk är en ideell organisation och plattform som skapar dialoger mellan forskare/experter och allmänheten, skolor och beslutsfattare om klimatkrisen. Vi ordnar seminarier, kopplar samman olika aktörer, bistår medier med kunskap och genomför projekt.

Det började som ett svar på Greta Thunbergs, och andra skolstrejkande ungdomars, uppmaning att “lyssna på forskarna.“ Då ville vi finnas tillgängliga och bidra med våra forskarperspektiv.

Vårt mål är att med hjälp av de mest kunniga vi har i samhället – forskare – sprida kunskap bland allmänheten om den hållbarhets- och klimatkris vi befinner oss i.

Researchers’ Desk samlar ungefär hundra av Sveriges ledande klimat- och omställningsforskare och experter. Utifrån begrepp som respekt och förståelse presenterar de den senaste forskningen kring klimatförändringar och dess allvarliga konsekvenser på ett tillgängligt och tydligt sätt. 

“Slutligen, och viktigast av allt: vi är inte bara forskare, vi är också vanliga människor. Många av oss har barn, och vi är djupt oroade för klimatförändringarna. Och vår oro baseras på vetenskap” / Alasdair Skelton 

Join our weekly ZOOM Meeting, Wednesdays 12:00-13:00 CET with presentations by our guests:
Zoom link | Meeting ID: 663 985 6178 | Join us

Researchers' Desk at FFF Global Strike For Future Sep 2019
Researchers’ Desk at FFF Global Strike For Future Sep 2019
Researchers' Desk at FFF Global Strike Dec 2019
Researchers’ Desk at FFF Global Strike Dec 2019