Var finns den kollektiva intelligensen?

På onsdag 10 juni, kl 12-13 söker vi den den kollektiva intelligensen med hjälp av My Schüldt.

För att klara mänsklighetens största utmaning behöver vi det bästa tänkandet. När vi behandlar varandra på vissa sätt tänker alla bättre och mår också bättre.

Förhållningssättet kallas Tänkande miljö (Thinking Environment) och fungerar på jobbet och hemma. Det är enkelt och förbluffande effektivt.

Onsdagens street lecture med My Schüldt ger en introduktion och en första möjlighet att pröva.

As a beginner at “Thinking Environments”, I really enjoy how collective thinking brings forth new ideas that would have not have been given the chance to materialize in a conventional meeting.

Alasdair Skelton. Professor of Geochemistry and Petrology.

Leave a Reply