Support us and/or join us

Researchers Desk is a non-partisan non-profit organisation working to spread awareness and understanding of Climate Change to as many people as possible. We work towards this in different ways but mainly through respectful and pedagogic lectures and discussions and always try to explore and find new ways to communicate climate science.

We are available for journalists who seek knowledge and for politicians and authorities.

We also make critical analyses and participate in debates, contributing scientific perspectives. We seek contexts where our knowledge is needed and support each other in finding new ways to communicate climate science.

Would you like to support our work at Researchers’ Desk?

If you are doing research about climate change or sustainability we would be glad to have you in our network, please join us as a research member. Else, if you think our work is good and important, we would be happy to welcome you as a supporting member or to receive an economical contribution to our work. No amount is too small or too large, but we choose not to receive money from those under 18 years of age.

If you would like to become a member, please fill out the form below and send it to:

theresearchersdesk@gmail.com

STÖD OSS

Researchers Desk är en politiskt oberoende och ideell organisation som jobbar för att medvetandegöra klimatfrågan till så många som möjligt. Vi ger föreläsningar och ordnar seminarier för allmänheten. Vi finns till hands för medier som söker kunskap och för politiker och myndigheter. Vi gör kritiska analyser och deltar med vetenskapliga perspektiv i debatt. Vi uppsöker också sammanhang där vår kunskap behövs och stödjer varandra i att finna nya vägar att kommunicera klimatvetenskap.

Om du forskar om omställning eller hållbarhet vill vi gärna ha dig med i vårt nätverk. Bli då forskande medlem. Men även om du sysslar med annat men tycker att det vi gör är viktigt så kan du bli stödmedlem eller bidra ekonomiskt till vår verksamhet. (Inga bidrag är för små eller för stora, men vi vill inte ta emot pengar från er som är yngre än 18 år). Vill du bli medlem, var snäll och fyll i formuläret nedan och skicka till:

theresearchersdesk@gmail.com:

Medlemsformular

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisationsnummer: 802527-0029

Application form