Support us and/or join us

Researchers Desk is a non-partisan non-profit organisation working to spread awareness and understanding of Climate Change to as many people as possible. We work towards this in different ways but mainly through respectful and pedagogic lectures and discussions and always try to explore and find new ways.

Would you like to support our work at Researchers’ Desk? If you consider our work important and good then we would be happy for your support with a financial contribution. No amount is too small or too large, but we choose not to receive money from those under 18 years of age.

Or would you like to become a member? Then please fill out the form below:

Researchers Desk är en politiskt oberoende och ideell organisation som jobbar för att medvetandegöra klimatfrågan till så många i allmänheten som möjligt. Vi gör detta på olika sätt men främst genom att forskarna samtalar med- och ger föreläsningar till allmänheten. Men vi alltid experimenterar med nya metoder också.

Vill du gärna stötta vårt arbete på Researchers’ Desk? Tycker du att det vi gör är viktigt och bra så hjälp gärna till och stötta oss ekonomiskt. Inga bidrag är för små eller för stora, men vi vill inte ta emot pengar från er som är yngre än 18 år.

Eller vill du bli medlem? Då va snälla och fyll i formulär nedan.

https://researchersdesk.se/wp-content/uploads/2021/Medlemsformular.pdf

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisationsnummer: 802527-0029