Reflektioner på filmen "Tracks - An Arctic Snowboarding Story"

Published
Oct 11 2023

Viktor Björnström och Kajsa Määttä, som skapat filmen “Tracks - An Arctic Snowboarding Story” (https://www.youtube.com/watch?v=llqsE5kLQVQ) reflekterar på sina vägval och hur vintern, i synnerhet den arktiska, påverkas av klimatförändringar. Värd: Paul Glantz (This session is in Swedish)