Jeannette Eggers om klimatsmart bruka skogen

Published
May 31 2023

Jeannette Eggers (SLU) talar om skogen på temat: “Varför saknas samsyn om hur klimatsmart det är att bruka skogen?” Värd: Alasdair Skelton Professor of Geochemistry and Petrology