Support us

Vill du stödja RD? / Would you like to support the work of Researchers’ Desk?

Eller vill du bli medlem? Fyll i formulär nedan.

Researchers Desk är en ideell organisation som jobbar för att medvetandegöra klimatfrågan genom att forskarna samtalar med- och ger föreläsningar till allmänheten. Tycker du att det vi gör är viktigt och bra så hjälp gärna till och stötta oss ekonomiskt. Inga bidrag är för små eller för stora, men vi vill inte ta emot pengar från er som är yngre än 18 år.

Researchers Desk is a non partisan organisation working to spread awareness and understanding of the Climate Change to as many as possible. This we do through various ways, ways we always try to explore and find, but mainly through respectful and pedagogic lectures and discussions.

https://researchersdesk.se/wp-content/uploads/2021/Medlemsformular.pdf

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisations nummer: 802527-0029