Vill du bli medlem eller stödja RD’s arbete?

Support us!

Vill du bli medlem? Vår medlemsavgift är satt till en minsta avgift om 100 kr. Var noga med att i kommentarsfältet inte glömma nämna ditt namn och gärna din email adress, så vi kan nå dig vid ex årsmötet.

Vi finns hos EKO Banken. Tycker du att det vi gör är viktigt och bra så hjälp gärna till och stötta oss ekonomiskt. Inga bidrag är för små eller för stora, men vi vill inte ta emot pengar från er som är yngre än 18 år.

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisations nummer: 802527-0029

https://researchersdesk.se/wp-content/uploads/2021/02/Medlemsformular.pdf