Klimat-förnekelse i Sveriges riksdag

by Paul Glantz, Associate Professor, Stockholm University

Idag sprids falska påståenden om klimatet framförallt i sociala medier, men ett av Sveriges riksdagspartier, Sverigedemokraterna, bidrar också till att det sker. Sverige har ingen klimatkris, och om den finns så finns den någon annanstans och vi är inte ansvariga, menar partiet. Med denna argumentation fångar man upp klimatskeptiker och de som ser det som en orättvisa att vi skulle behöva göra något åt saken, men man garderar sig samtidigt om man blir kritiserad för att förneka vetenskapen. Då har man bara sagt att klimatkrisen inte är ett problem för Sverige. Nytt för denna mandatperiod är att Elsa Widding som representerar Sverigedemokraterna sitter som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Elsa Widding gör sig skyldig till uppenbar klimatförnekelse genom att sprida falska påståenden om klimatförändringarna.

Klimatförnekarnas strategi är att förmedla desinformation och förvillelser som sår tvivel om att ansvaret ligger hos den enskilda människan eller landet som helhet. Det är otroligt svårt för en lekman att genomskåda, men även tidsödande för en som är insatt, att bemöta falska påstående som berör klimatet. Därför är det extra viktigt att känna igen de vanligaste felaktiga resonemangen. Elsa Widdings utspel har tidigare granskats noggrant av författaren Maths Nilsson på hans blogg. Vi har tittat igenom hans resonemang och står bakom dem. I boken ”Spelet om klimatet” har Maths Nilsson gjort ett gediget bredare arbete med att granska påståenden och myter som klimatförnekarna sprider. Vi rekommenderar också en artikel i Dagens Nyheter (DN_augusti2021), där Maths Nilsson beskriver hur lögner i klimatfrågan skapas och sprids. Maria Gunther, DN:s vetenskapsredaktör, har i sin tur tagit fram elva vetenskapliga svar på klimatförnekarnas favoritargument (DN_jan2020).

Här vill vi också ta upp exempel och syna ett av Elsa Widdings mest förledande utspel – nämligen att hon ifrågasätter människans påverkan på växthuseffekten. Det har hon gjort vid flera tillfällen och här ges två exempel. I en intervju i Det goda samhället 2019 påstår hon följande: ”Koldioxidhypotesen lades fram redan 1816 men är fortfarande inte mer än just en hypotes.” I en intervju i Kvartal (9 oktober) säger hon följande ”Koldioxidhypotesen är inte på nåt sätt bevisad utan en hypotes bland många andra.” I strategin för att stödja påståendet döljer hon fakta och det kan exempelvis ske med en graf som visar temperaturförändringar men inte exakt vilken period som avses. På så vis tycks hon visa att klimatförändringen inte är unik i ett historiskt perspektiv. I hennes bok ”Klimatkarusellen” går det att få fram att figuren som påståendet baseras på slutar vid år 1855, det vill säga att den nutida perioden med mänskliga utsläpp av växthusgaser inte är inkluderad. Skribenten Maths Nilsson har sakkunnigt visat att Elsa Widding mixtrar med grafer men också hänvisar till mixtrade grafer. Ett typexempel på det senare är hänvisningen till en mixtrad figur framtagen av Patrick Moore som visar att mängden koldioxid har minskat konstant under miljontals år fram till idag. Elsa Widding påstår: ”koldioxiden sjunker faktiskt och vi snarare borde oroa oss för den nedre gränsen på 150 ppm då växter ska ha svårt att klara sig”. Det här är falskt. Som vi visar nedan med figur 1 har koldioxidhalten istället ökat stort i nutid (en unik ökning), varit mer eller mindre konstant innan dess och tillbaks nästan tio tusen år tillbaks i tiden då den senaste istiden upphörde (däremot har den varierat stort under perioder av istider och mellanistider och här går det att läsa orsak till detta: theory by Milutin Milanković). Koldioxidhalten är idag i själva verket den högsta på 3 miljoner år. På det här viset skapar Elsa Widding förvirring. Påståendena är svåra att kontrollera för den som inte är insatt och det verkar skenbart som om det inte råder vetenskaplig konsensus i klimatfrågan (vilket hon exempelvis påstår i SwebbTVS höstkonferens 2019).

Genom att mixtra med grafer och förvanska fakta likställer Elsa Widding den naturliga växthuseffekten med den förstärkta växthuseffekten orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser. Den naturliga växthuseffekten är fundamental och en förutsättning för allt liv på jorden. Här är vattenånga den viktigaste växthusgasen, men det är de mänskliga utsläppen av koldioxid, metan, dikväveoxid etc. som har lett till en ökad växthuseffekt och att jorden värms upp snabbt i nutid (SPM A.1.2 in IPCC 2021). Mänsklig koldioxid är det stora hotet då växthusgasen har haft den största påverkan på den förstärkta växthuseffekten fram till idag samtidigt som den är långlivad och påverkar klimatet i hundratals till tusentals år. Faktum är att historiskt har relativt rika länder som Sverige med stora utsläpp orsakat den största påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen, samtidigt som fattigare länder är mest sårbara för konsekvenserna av en varmare värld. Klimatförändringarna är allvarliga då miljarder människor redan har blivit drabbade, men även ekosystem har påverkats negativt (IPCC 2022).

Att det är mänskliga utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatförändringarna är otvetydigt enligt den senaste vetenskapliga rapporten från FN:s klimatpanel (”unequivocally caused by human activities”, IPCC, 2021). Flera stora sammanställningar har gjorts och kommit fram till liknande resultat när det gäller människans påverkan. Över 95% procent av alla aktiva klimatforskare i världen är överens om att våra utsläpp av växthusgaser värmer upp planeten (e.g. Anderegg et al, 2010, Lynas et al, 2021). Samtidigt har 198 vetenskapsakademier och andra vetenskapsorganisationer i världen deklarerat att de är övertygade om att den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser (HumanClimateChange). Rapporten från FN:s klimatpanel visar också att den pågående uppvärmningen är snabb och den intensifieras – framförallt över land där temperaturen har stigit med 1,6 grader jämfört med 0,9 grader över hav (SPM A.1.2 in IPCC 2021).

This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the Industrial Revolution. (Credit: Luthi, D., et al.. 2008; Etheridge, D.M., et al. 2010; Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.) Find out more about ice cores (external site).

Leave a Reply