About Researchers Desk

Researchers’ Desk is a non-profit organisation

(SVENSKA NEDAN)

The association works for public education about climate, ecosystems and societal development. It creates meeting places between the public and experts where knowledge, insights and scientific facts are communicated. The association is independent and non-partisan.

The activities are financed through membership fees, crowdfunding, lectures and, where applicable, grants from universities, foundations, authorities and the like. We safeguard the organization’s, researchers’ and scientific objectivity and integrity.

Finally and most importantly. We are not just researchers. We are also ordinary people. Many of us have children. And we are deeply concerned about climate change. And our concern is based on science.

SVENSKA:

Researchers’ Desk är en ideell förening.

Föreningen verkar för folkbildning kring klimat, ekosystem och samhällsutveckling. Den skapar mötesplatser mellan allmänheten och experter där kunskap, insikter och vetenskapliga fakta förmedlas. Föreningen är oberoende och partipolitiskt obunden.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, crowdfunding, föreläsningar och i förekommande fall bidrag från universitet, stiftelser, myndigheter och liknande. Vi värnar om organisationens, forskares och vetenskaplig saklighet och integritet.

Slutligen och viktigast av allt. Vi är inte bara forskare. Vi är också vanliga människor. Många av oss har barn. Och vi är djupt oroade för klimatförändringar. Och vår oro baseras på vetenskap.

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen består av:

– Kevin Noone (Ordförande)
– Toya Westberg
– Romina Martin
– Maria Johansson
– Niclas Hällström
– Martin Hedberg

Föreningen bildades den 28 oktober 2019.

Tycker du att det vi gör är viktigt och bra så hjälp gärna till och stötta oss ekonomiskt.

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisations nummer: 802527-0029