Alasdair Skelton, researchers, petrology, geochemistry, climate crisis, Researchers Desk

Ett “safe space” för oss forskare

Alasdair Skelton är professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet. Sedan ett par år tillhör han även nätverket Researchers’ Desk.

Varför är du med i nätverket Researchers’ Desk?

— Som geolog får man en annan tidsuppfattning, förklarar Alasdair Skelton eftertänksamt. Geologi handlar om tid, säger han. Lång tid, miljontals år.

— Men det vi observerar nu är en geologisk förändring som är lika exceptionell som om kontinentalplattorna plötsligt hade börjat flytta sig flera kilometer. Halten av koldioxid i atmosfären, temperaturökningen. Det går otroligt fort!

Jorden har inte sett så hastiga geologiska förändringar sedan dinosaurier levde här, säger han. Och som geolog vet han vad som hände förra gången, när nivåerna av koldioxid i luften ökade – om än då med bara en tiondel av dagens hastighet.

— Det gick åt helvete.

Man kommer till ett läge där man sitter en fin decemberdag, det är 11+ och man blir rädd. Man sitter och räknar på kolbudgeten och inser att det inte går ihop.

Det var alltså den typen av insikt som fick Alasdair Skelton att verkligen skyndsamt vilja nå ut till en bredare allmänhet, säger han. Steget blev inte långt när Researcher’s Desk bildades 2019 som ett svar på Fridays for Future-ungdomarnas uppmaning att lyssna på vetenskapen. Det var bara att kliva fram!

Alasdair Skelton har sedan dess pratat med ungdomar och vuxna på gator och torg, och under 2020 deltagit i nätverkets veckovisa digitala lunch-samtal på Zoom och Facebook.

— Genom nätverket Researchers’ Desk har jag fått stöd att som forskare kommunicera något så allvarligt som klimatkrisen på ett effektivt sätt. Verksamhetsledaren Toya Westberg har hjälpt mig jättemycket, hon är en briljant lärare!

Som mångårig akademiker på hög nivå ingår du förstås i många nätverk och sammanhang.
Vad är det som gör Researchers’ Desk unikt?

— För oss forskare fungerar nätverket som en ”safe space” där vi stöttar och inspirerar varandra och lär oss att tala tydligt om den kris som vi vet att vi befinner oss i.

Han understryker att Researchers’ Desk är en organisation som uppmanar till tydlighet och ofta medverkar vid demonstrationer men som inte innebär aktivism i ordets snävare bemärkelse. Begreppet aktivism ses sällan som något positivt i forskarvärlden.

Researchers’ Desk presenterar senast kända fakta i frågan, inget annat.
Nätverket attraherar också tunga forskare, konstaterar han. Ett slags kvalitetsmärke i sig.

— I Researchers’ Desk medverkar allt fler ledande forskare från institutioner över världen.

Oh shit-moment!

Många som engagerar sig i klimatkrisen säger att de har upplevt ett slags ”Oh shit-moment”.
Hur har det sett ut för dig?

— Det har växt fram. Men man kommer till ett läge där man sitter en fin decemberdag och det är 11+ och man blir rädd. Man tittar ut över Brunnsviken i januari och ser någon paddla kanot! Där jag brukade åka skridskor. Man sitter och räknar på kolbudgeten och inser att det inte går ihop. Att den data man studerar visar på en pågående kris. Så ja, mitt ”oh shit-moment” har växt fram.