This is Researchers Desk

A platform for dialogue between researchers and civil society, schools and decision makers about the current climate and sustainability crisis

Please contact us for more info in English. Mail us : theresearchersdesk@gmail.com

Researchers Desk är en ideell organisation som skapar dialoger mellan forskare/experter och allmänheten. Vi gör det genom olika aktiviteter och projekt.

Det började på som ett svar på Greta Thunbergs och skolstrejkande ungdomars uppmaning “lyssna på forskarna“.

Vårt mål är att sprida kunskap till allmänheten om den hållbarhets- och klimatkris vi befinner oss i med hjälp av de mest kunniga vi har i samhället, forskare!

Researchers Desk samlar ett drygt 70-tal av Sveriges ledande klimat (+relaterade)forskare och experter. Utifrån begrepp som respekt och förståelse presenterar de den senaste forskningen kring klimatförändringar och dess allvarliga konsekvenser på ett tillgängligt och tydligt sätt.

Researchers Desk at FFF Global Strike For Future Sep 2019

“Slutligen, och viktigast av allt. Vi är inte bara forskare, vi är också vanliga människor. Många av oss har barn, och vi är djupt oroade för klimatförändringarna. Och vår oro baseras på vetenskap” / Alasdair Skelton

Researchers Desk is a non-profit organization that creates dialogues between researchers / experts and the general public. We do this through various activities and projects.

It started as a response to the call of Greta Thunberg and young people on school strike ” Our goal is to spread knowledge to the public about the sustainability and climate crisis we are in with the help of the most knowledgeable we have in society, researchers!

Researchers Desk brings together more than 60 of Sweden’s leading climate researchers and experts. Based on concepts such as respect and understanding, they present the latest research on climate change and its serious consequences in an accessible and clear way.

“Finally, and most importantly. We are not just scientists, we are also ordinary people. Many of us have children, and we are deeply concerned about climate change. And our concerns are based on science” / Alasdair Skelton

Researchers Desk at FFF Global Strike Dec 2019