About Researchers’ Desk

Researchers’ Desk is a Swedish non-profit organisation.

Our association works on public education about the climate, ecosystems, and societal developments. We create meeting places between the general public and experts where knowledge, insights, and scientific facts are communicated. The association is independent and politically non-partisan.

The activities are financed through membership fees, crowdfunding, lectures and, where applicable, grants from universities, foundations, authorities and the like. We safeguard the organization’s, researchers’ and scientific objectivity and integrity.

Finally and most importantly: We are not only researchers. We are also ordinary people. Many of us have children. We are deeply concerned about climate change. And our concern is based on science.

Activity report 2022

Our Board is presently constituted of (Boardmeeting 14 Mar 2022):

 • Alasdair Skelton (Chairperson)
 • Isabelle McAllister
 • Paul Glantz
 • Martin Hedberg
 • Maria Johansson
 • Maria Wolrath-Söderberg
 • Romina Martin (Treasurer)

Our association was founded 28 Oct 2019.

If you would like to support our activities, you are welcome to join us and/or support us financially:

Swedish Bankgiro no: 5410-0227

Swedish org. no.: 802527-0029

Researchers’ Desk är en svensk ideell förening.

Föreningen verkar för folkbildning kring klimat, ekosystem och samhällsutveckling. Vi skapar mötesplatser mellan allmänheten och experter där kunskap, insikter och vetenskapliga fakta förmedlas. Föreningen är oberoende och partipolitiskt obunden.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, crowdfunding, föreläsningar och i förekommande fall bidrag från universitet, stiftelser, myndigheter och liknande. Vi värnar om organisationens, forskares och vetenskaplig saklighet och integritet.

Slutligen och viktigast av allt: Vi är inte bara forskare. Vi är också vanliga människor. Många av oss har barn. Och vi är djupt oroade för klimatförändringar. Och vår oro baseras på vetenskap.

Verksamhetsberättelse 2022(English)

Nuvarande styrelsen (styrelsemöte 14 Mar 2022)

 • Alasdair Skelton (Ordförande)
 • Isabelle McAllister
 • Paul Glantz
 • Martin Hedberg
 • Maria Johansson
 • Maria Wolrath-Söderberg
 • Romina Martin (Kassaförvaltare)

Föreningen bildades den 28 oktober 2019.

Tycker du att det vi gör är viktigt och bra så hjälp gärna till och bli medlem eller stötta oss ekonomiskt.

Bankgiro nr: 5410-0227

Organisationsnummer: 802527-0029